Fleur de straat op met een geveltuintje

Geveltuintjes zijn kleine tuinen die langs de voor- of zijgevel van een woning worden aangelegd. Ze kunnen een buurt aantrekkelijker maken en hebben meerdere voordelen, zoals het verbeteren van het straatbeeld, het vergroenen van de omgeving en het verminderen van hitte door schaduw en verdamping.Hier zijn enkele punten om in gedachten te houden als je een geveltuintje wilt aanleggen:

 1. Vergunningen en regelgeving: Hoewel je in veel gevallen geveltuintjes mag aanleggen, is het belangrijk om de regelgeving van je gemeente te controleren. De regels die gemeente Almere hanteert, staan onderaan deze pagina.
 2. Toestemming: Als je van plan bent om een geveltuintje aan te leggen op gemeentegrond (bijvoorbeeld het stukje trottoir voor je huis), heb je geen toestemming van de gemeente nodig als je je houdt aan de geldende regels.
 3. Onderhoud: Het is belangrijk om je geveltuintje goed te onderhouden. Zorg ervoor dat de planten gezond blijven en niet over de stoep groeien.
 4. Plantenkeuze: Kies planten die goed gedijen in de omstandigheden van je gevel (zonlicht, vochtigheid, etc.). Kies bij voorkeur ook planten die niet te groot worden of planten die vooral de hoogte in gaan zoals klimplanten en die geen schade aanrichten aan de gevel of de stoep.
 5. Buren en omgeving: Overleg met je buren voordat je een geveltuintje aanlegt, aangezien het ook hun uitzicht en toegang tot het trottoir kan beïnvloeden.
 6. Veiligheid: Houd rekening met de veiligheid van voorbijgangers. Zorg ervoor dat je geveltuintje geen obstakel vormt en dat de stoep vrij toegankelijk blijft.
 7. Milieu: Kies voor duurzame materialen en planten om de impact op het milieu te minimaliseren. Je kan bijvoorbeeld de stenen die je verwijderd gebruiken als borderrand.

  Het aanleggen van geveltuintjes is een geweldige manier om je omgeving groener en aantrekkelijker te maken!

Richtlijn met betrekking tot de geveltuintjes

Bron
https://www.almere.nl/fileadmin/user_upload/Aanwijzingsbesluit_uitstallingen_reclameborden_speeltoestellen_bekendgemaakt_21_okt_2015.pdf

Hoofdstuk 5. Aanleggen van Geveltuinen en plaatsen plantenbakken in de openbare ruimte.

Artikel 5:1 Voorwaarden aan het aanleggen van geveltuinen en plaatsen van plantenbakken tegen de gevel

 1. Met uitzondering van de gebieden Almere Centrum, Almere Buiten centrum, centrum
  Almere Haven, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kaarten, mogen in een
  deel van de openbare weg geveltuinen worden aangelegd of plantenbakken worden
  geplaatst direct aan de gevel van een woonhuis.
 2. Geveltuinen mogen worden aangelegd of plantenbakken mogen worden geplaatst tot een
  maximum van 0,60 meter uit de gevel.
 3. Geveltuinen of plantenbakken mogen worden aangelegd, respectievelijk worden
  geplaatst, mits niet breder dan de gevel van de eigen woning.
 4. De doorgang voor het verkeer
  — waaronder voetgangers, minder validen, personen met kinderwagens
  — moet minimaal 1,50 meter bedragen. De weg en eventuele trottoirbanden tellen niet mee in deze minimale vrije doorgang. Indien er een trottoir of stoeprand aanwezig is, wordt deze afstand daarom gemeten vanaf de trottoirband of stoeprand.
 5. Voor de aanleg van geveltuinen mag niet dieper worden gegraven dan 0,50 meter.
 6. In geveltuinen en plantenbakken mogen geen bomen worden geplant.
 7. In geveltuinen mag geen hekwerk worden geplaatst.
 8. Geveltuinen en plantenbakken moeten zodanig worden onderhouden dat geen gevaar, schade of hinder wordt veroorzaakt.
 9. Ventilatieroosters, (straamaam)borden en andere (gemeentelijke) voorzieningen moeten vrij van obstakels blijven.
 10. Brandkranen moeten tenminste 0,70 meter rondom worden vrijgehouden

Recente berichten