Buren bedenken ‘watergeefsysteem’

Door buurtbewoners bedacht, ontworpen en uitgevoerde wateropslag voor hanging baskets en plantencirkels in de buurt.

Muziekwijk-Noord is een groene wijk waarin een 4-tal bloemencirkels zijn opgenomen op de
Preludeweg. Daarnaast zijn er een 50-tal hanging baskets die allemaal voorzien moeten worden van water. Door de droogte van de afgelopen jaren is het idee geboren om dit nu eens niet te doen via de waterleiding. Dit is uitgewerkt door Paul, Jan en Rob die er samen een zelf voorzienend “watergeef-systeem” voor hebben bedacht.

Eerst wat info over de plantencirkels:
De Preludeweg in Almere is een straat met aan twee zijden woningen en daartussen een brede groenstrook met Esdoorns afgewisseld met parkeerplaatsen. Het groen bestond uit saai gras wat hoofdzakelijk gebruik werd en wordt om honden uit te laten.
Het idee was om in het midden van dat gras een viertal plantencirkels te creëren met daarin bij- en vlindervriendelijke beplanting. Een Insectenhotel zou het geheel gaan completteren.
Helaas lopen er ondergronds leidingen in het middengedeelte en kon het niet op die manier worden uitgevoerd. Samen met de gemeente is besloten de kopse kanten te gaan gebruiken en uiteindelijk hebben we nu vier halve cirkels (we blijven ze stug “de cirkels” noemen) met een bijenhotel aan het begin van de straat.
Samen met een stel enthousiaste bewoners hebben we het gras verwijderd, de beplanting gedaan en ik heb door middel van een budget van Growing green Cities, een bijdrage uit
de buurtverenigingskas en wat spontane giften een en ander kunnen financieren.
Ondertussen worden “de cirkels”, door zes buurtbewoners in de gaten gehouden, onderhouden en indien nodig, voorzien van water.

Het gebrek aan water afgelopen zomer bracht ons op het volgende idee:
In eerste instantie werd er gedacht aan twee verrijdbare kasten waarin twee tonnen van ieder 225 liter (totaal 900 liter) werden ondergebracht. Het deksel zou dan fungeren als een langwerpige trechter over de gehele lengte.

Uiteindelijk bleek dit constructief te kostbaar en is gekozen voor een simpel afdak boven de kasten.
Dit afdak vangt het regenwater op. Op het afdak wordt een zonnepaneel gemonteerd voor de energievoorziening van een relatief simpele pomp.

Het voordeel van deze kasten is dat er altijd gebruik van gemaakt kan worden. Ook als degene waar het systeem staat op vakantie is.

En zoals je kunt zien…. het werkt!

Recente berichten