Hoe zit het met geveltuintjes en regels in Almere?

Hoe groener een straat hoe beter. Het geeft niet alleen een veel vriendelijkere uitstraling, het ziet er leuk uit, regenwater kan de grond in zakken en beestjes genieten van de bloemen.

Toch moet je rekening houden met een aantal zaken als je een geveltuintje wilt aanleggen. Gelukkig zijn daar richtlijnen voor opgesteld door de gemeente. Handig, want dan weten we allemaal waar we aan toe zijn!

Lees hieronder waar je rekening mee moet houden.

——–

Hoofdstuk 5. Aanleggen van Geveltuinen en plaatsen plantenbakken in de openbare ruimte.

Artikel 5:1 Voorwaarden aan het aanleggen van geveltuinen en plaatsen van plantenbakken tegen de gevel

1. Met uitzondering van de gebieden Almere Centrum, Almere Buiten centrum, centrum Almere Haven, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kaarten, mogen in een deel van de openbare weg geveltuinen worden aangelegd of plantenbakken worden geplaatst direct aan de gevel van een woonhuis.

2. Geveltuinen mogen worden aangelegd of plantenbakken mogen worden geplaatst tot een maximum van 0,60 meter uit de gevel.

3. Geveltuinen of plantenbakken mogen worden aangelegd, respectievelijk worden geplaatst, mits niet breder dan de gevel van de eigen woning.

4. De doorgang voor het verkeer

— waaronder voetgangers, minder validen, personen met kinderwagens

— moet minimaal 1,50 meter bedragen. De weg en eventuele trottoirbanden tellen niet mee in deze minimale vrije doorgang. Indien er een trottoir of stoeprand aanwezig is, wordt deze afstand daarom gemeten vanaf de trottoirband of stoeprand.

5. Voor de aanleg van geveltuinen mag niet dieper worden gegraven dan 0,50 meter.

6. In geveltuinen en plantenbakken mogen geen bomen worden geplant.

7. In geveltuinen mag geen hekwerk worden geplaatst.

8. Geveltuinen en plantenbakken moeten zodanig worden onderhouden dat geen gevaar, schade of hinder wordt veroorzaakt.

9. Ventilatieroosters, (straatnaam)borden en andere (gemeentelijke) voorzieningen moeten vrij van obstakels blijven.

10. Brandkranen moeten tenminste 0,70 meter rondom worden vrijgehouden

(Bron: https://www.almere.nl/…/Aanwijzingsbesluit…)

Recente berichten