Wat doet een Groene Buur

Een Groene Buur is een ambassadeur voor een leefbare groene stad. Hij of zij is enthousiast over groen. Groene Buren bepalen hoe de beweging er uit gaat zien. Zij bepalen welke activiteiten er ondernomen worden, hoe zij hun groene enthousiasme delen met anderen.

Alles mag, niets moet!

Dat maakt de Groene Buur uniek, wat zich vertaalt in het eigenaarschap dat deelnemers voelen. Ze doen niet mee met Groene Buur, ze ZIJN Groene Buur.
Dat betekent dat de activiteiten die Groene Buren ondernemen heel divers zijn. De één stimuleert groen door het beschikbaar stellen van planten in een plantenbieb voor de deur.

Een ander organiseert een ruilmiddag voor stekjes en zaden of bieden hulp & advies bij het vergroenen, deelt kennis over insecten, vogels of bodemleven of doet mee aan de actie ‘Tegel eruit, plantje erin’. Het kan van alles zijn. Kijk voor meer informatie op de pagina agenda en nieuws

groene buur almere alles mag niets moet

Heel Almere Groen 😉

In bijna alle wijken in Almere zijn Groene Buren te vinden. Onderling vormen de Groene Buren een netwerk en delen informatie, kennis en ideeen met elkaar uit. Een paar keer per jaar komen de Groene Buren bij elkaar, worden uitgenodigd voor interessante lezingen of workshops.

Filmwijk

Parkwijk

Verzetswijk

Tussen de Vaarten

Landgoederenbuurt

Faunabuurt

Bloemenbuurt

Regenboogbuurt

Eilandenbuurt

Sieradenbuurt

Stripheldenbuurt

Oostvaardersbuurt

Seizoenenbuurt

Molenbuurt

Twentsekant

Nobelhorst

Vogelhorst

Overig Almere Haven

Oosterwold

Overig Almere Pampus

Muziekwijk

Kruidenwijk

Staatsliedenwijk

Stedenwijk

Centrum Almere Stad

De Gouwen

De Marken

De Grienden

De Meenten

De Werven

De Hoven

Centrum Almere Haven

De Wierden

De Laren

De Velden

Literatuurwijk

Overige Almere Poort

Homeruskwartier

Columbuskwartier

Europakwartier West

Europakwartier Oost

Olympiakwartier Oost

Olympiakwartier West

Overig Almere Poort

Promotiepakket

Iedere Groene Buur ontvangt een startpakket. Het startpakket bestaat uit een Groene Buur tas, zaden, informatie, flyers, visitekaartjes en het belangrijkste, de Groene Buur tuinpaal!

groene buur almere promotiepakket

Ontstaan

In 2019 kwamen in Almere zo’n 15 organisaties gerelateerd aan groen, natuur, duurzaamheid bij elkaar om te brainstormen over activiteiten in de ‘Week van het Insect’. Eén van de vragen die bij de gemeente en organisaties leefde was de vraag hoe Almeerders vanuit hun eigen intrinsieke motivatie betrokken kunnen worden bij de grote opgave, een klimaatadaptatieve stad, die voor ons ligt.

Voor mij was het antwoord vrij eenvoudig. Organiseer een beweging vanuit de stad, door de inwoners van de stad, waarin iedereen kan meedoen naar eigen kunnen en wens. Niets hoeft en alles mag!

groene buur almere sacha de ruiter

Mijn ervaring is dat mensen alleen anderen kunnen overtuigen als ze zelf gemotiveerd of enthousiast zijn over een onderwerp. Alleen wanneer je de ogen van de ander ziet twinkelen weet je dat je met iemand te maken hebt die echt hart voor groen heeft. Die twinkel maakt dat anderen mensen eerder geneigd zijn te luisteren en geënthousiasmeerd worden.

De uitdaging zit er hem vooral in om als organisatie of overheid los te laten. Geen vast omlijnde voorwaarden om mee te mogen doen, geen uitgestippeld activiteitenaanbod of programma. De deelnemers aan de Groene Buur beweging bepalen met elkaar de agenda!

In 2020 is Groene Buur Almere gestart. Het uitgangspunt was om in het eerste jaar in ieder geval tien Groene Buren aangesloten te hebben. Het werden er gelijk al 55!
De beweging groeit nog steeds verder. Medio 2022 zijn er 80 Groene Buren.

Meer weten over de Groene Buur. Neem gerust contact met me op.


Groene groet, Sacha de Ruiter

Achtergrond

Maakt grote thema’s toegankelijk

Groene Buur maakt grote thema’s als klimaatadaptatie, duurzaamheid, biodiversiteit, urban heating klein en toegankelijk door te beginnen daar waar we elke dag op uit kijken, de eigen tuin, de eigen omgeving.

groene buur almere groene buur paal

Er zijn veel inwoners die al met deze thema’s bezig zijn en dat graag willen uitdragen naar anderen. Een concrete aanleiding ontbreekt soms of men durft de buren niet aan te spreken. Met het project Groene Buur krijgen inwoners handvatten om anderen te enthousiasmeren om privétuinen klimaatbestendig te maken en de biodiversiteit te versterken. Opgelegde duurzaamheid werkt niet, het goede voorbeeld geven en dat uitdragen wel. Deze ervaring had Sacha de Ruiter al opgedaan tijdens haar werk als opbouwwerker in Almere. Energie vanuit inwoners is krachtig en kan, mits goed gefaciliteerd door de gemeente (en/of andere partijen) veel bewerkstelligen in de stad.

Groene Buur is een groene beweging in de stad die wordt vormgegeven door inwoners die hart hebben voor groen in de breedste zin van het woord. Alle deelnemers, de Groene Buren, zijn ambassadeur voor een leefbare groene stad. Zij geven dit allen op hun eigen manier vorm, vanuit hun eigen motivatie, expertise, tijd en mogelijkheden.

De Groene Buur initieert zelf of sluit aan bij bestaande activiteiten ter bewustwording en bevordering van vergroenen en het stimuleren van de biodiversiteit, met als lange termijn doel gedragsverandering. De Groene Buren zijn als eerste gericht op de straat en buurt, maar er zijn ook Groene Buren die zich op stadsdeel, stedelijk of zelfs landelijk niveau bezig houden met klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Ons bestuur

Stichting Groene Buur Almere is opgericht in september 2023

De stichting bestaat uit vier bestuursleden (vlnr)

  1. Albert de Hoon, secretaris
  2. Aranka Verheugd, voorzitter / penningmeester
  3. Giny de Leeuw, algemeen bestuurslid en ondersteuning penningmeester
  4. Eric de Leeuw, algemeen bestuurslid

Gegevens

Stichting Groene Buur Almere

C. van Eesterenplein 257

1333 HH Almere

doemee@groenebuuralmere.nl

Kvk 91449162
Bankrekening NL51RABO0378529900
RSIN 865659230

Plannen